ก๋วยเตี๋ยว

ก๋วยเตี๋ยว

พฤษภาคม 27, 2019 0 By admin

ก๋วยเตี๋ยว เป็นหนึ่งในสายอาหารจีนที่ทำจากแป้งข้าวเจ้าส่วนใหญ่ต้มในน้ำเดือดระบายและใส่ส่วนผสมหลายประเภท เป็นที่นิยมในการกินทั้งน้ำและแห้งใช้ตะเกียบในการกิน

คำว่า “ก๋วยเตี๋ยว” อาจมาจากภาษาจีนฮกเกี้ยนหรือจีนแต้จิ๋ว คำว่า粿条 / 粿條โดย Tae Chiew อ่าน “Guay Tia” ฮกเกี้ยน อ่าน “Quai Tiew” “Guo Thi” (guǒtiáo) นั้นหมายถึงข้าวที่ปรุงเป็นคำต่าง ๆ ด้วย粉条 / 粉條 (fěntiáo) ที่อ้างถึงวุ้นเส้นหรือ面条 / 麵條 (miàntiáo) ที่หมายถึงบะหมี่

ก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารประเภทแต้จิ๋วและฮกเกี้ยน คล้ายกับป่าน (粄条 / 粄條, bǎntiáo) ของชาวจีนฮักก้าเหอเฟย (河粉, héfěn) ของชาวกวางตุ้งและชาวเวียดนามของโพธิ์

ข้าวซอยถือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นทางภาคเหนือของประเทศไทย

Noodles ก๋วยเตี๋ยว

ก๋วยเตี๋ยว

Noodles are one of the Chinese food lines made from rice flour, mostly boiled in boiling water, drained and put in various types of ingredients. Popular to eat both water and dry Use chopsticks as a tool to eat.

The word “noodle” may be from Hokkien Chinese or Tae Chew Chinese. The word 粿 条 / 粿 條 by Tae Chiew reads “Guay Tia” Hokkien. Read “Quai Tiew”. That “Guo Thi” (guǒtiáo) means rice cooked into different words with 粉条 / 粉條 (fěntiáo) that refers to vermicelli or 面条 / 麵條 (miàntiáo) that means noodles.

Noodles are food types of Chaozhou and Hokkien Chinese. Resembling a hemp (粄 条 / 粄 條, bǎntiáo) of the Chinese people of Hakka, Hefei (河粉, héfěn) of Cantonese people And Pho of Vietnamese people

Khao Soi is considered a kind of noodle. Which is a local food in northern Thailand

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สื่อที่เกี่ยวข้อง : ผัดกระเพรา ข้าวผัด ข้าวมันไก่ ผัดพริกแกง ราดหน้า ผัดซีอิ๊ว ส้มตำ พะแนง