โจ๊ก

โจ๊ก

มิถุนายน 10, 2019 0 By admin

โจ๊ก เป็นข้าวชนิดหนึ่งที่ใช้ต้มโจ๊กข้าวจนบด เป็นที่นิยมในหลายประเทศในเอเชียในบางวัฒนธรรมการกินข้าวต้มเป็นอาหารเช้าหรืออาหารเย็นแทนอาหารมื้อหลัก สำหรับเทศกาลตรุษจีนมีข้อห้ามในการกินโจ๊กเพราะการทานโจ๊กในวันตรุษจีนนั้นเป็นเหมือนการขัดขวางตัวเองจากการเป็นคนรวยเพราะคนจนจะกินโจ๊ก ข้าวต้มสามารถทำได้ในหม้อธรรมดาหรือหม้อหุงข้าว

คำว่าโจ๊กในภาษาอังกฤษมีแนวโน้มว่าจะได้มาจากคำในภาษาดาวิเดียน คำคันจิและพจนานุกรมเว็บสเตอร์ระบุว่าคำว่าโจ๊กมาจากอินเดีย สำหรับคำพูดตลกในภาษาไทยเลียนแบบเสียงของกวางตุ้ง, Juk (粥 dzuk7) บางส่วนมาจากคำว่า Papa Jia (腊八) ซึ่งหมายถึง “เทศกาลลาป่า” ซึ่งเป็น ประเพณีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตั้งแต่อายุสามราชาถึงห้าจักรพรรดิ (2852 BC ถึง 2070 BC)

ซึ่งกำลังตามล่าเพื่อบูชาบรรพบุรุษและเทพเจ้าตามพุทธศาสนามหายานของจีนเจ้าชายสิทธัตถะขณะฝึกบำเพ็ญทุกรกิริยาวัวเลี้ยงผู้หญิงคนหนึ่งนำอาหารที่ผสมกับนมวัวผสมกับผลไม้ป่านานาชนิด กินจนกว่าเขาจะฟื้นสติ และได้รับการตรัสรู้ในคืนนั้นเป็นน้ำตกพระพุทธรูปในวันที่ 8 ของเดือน 12 ตามปฏิทินจีนในราชวงศ์หมิง (1368 ถึง 1644)

กล่าวว่าจักรพรรดิหยวนจูจางชางปฐมกาลในขณะที่ยังคงเป็นคนธรรมดาที่ยากจนมากวันหนึ่งขุดหลุมเพื่อจับหนู แต่พบข้าวฟ่างและธัญพืชจำนวนมากดังนั้นจึงนำมารวมกันที่เรียกว่า Hun Pazhou (腊八粥; พื้นที่ที่ออกเสียงว่า “โจว” (节) บิดเบี้ยวว่า “โจ๊ก” จนกระทั่งมันกลายเป็นเรื่องตลกยอดนิยมในวันนี้

โจ๊ก

โจ๊ก

The porridge is a type of boiled rice that is used to tip the rice porridge until mashed. Popular in many countries in Asia In some cultures, eating porridge is a breakfast or dinner instead of some main meal. As for the Chinese New Year festival, there is a prohibition on eating porridge because eating porridge on the Chinese New Year is like obstructing yourself from being rich because the poor will eat porridge. Porridge can also be done in an ordinary pot or rice cooker.

The word congee in English is likely to be derived from the word in the davidian. The word kanji and the Webster dictionary indicate that the word Congee is from India.

As for the word joke in The Thai language imitates the sound of Cantonese, Juk (粥 dzuk7), some of which are derived from the word Papa Jia (腊八), which means “wild donkey festival” which is a tradition since ancient times. From the age of three kings to five emperors (2852 BC to 2070 BC)

Which is hunting for worshiping ancestors and gods According to the Mahayana Buddhism of China, Prince Siddhartha, while practicing asceticism A cow raised a woman to bring the food that was mixed with cow’s milk, combined with many kinds of wild fruits, to feed Prince Sithat to eat until he regained consciousness. And gained enlightenment that night as a Buddha Falls on the 8th day of the 12th lunar month according to the Chinese calendar in the Ming Dynasty (1368 to 1644)

Said that Ju Yuan Jang Genesis Emperor while still being a common man Who is very poverty-stricken One day dug a hole to catch a rat But found many sorghum and grains Therefore brought to boil together, called Hun Pazhou (腊八粥; In Thai, some areas pronounced “Zhou” (节) distorted as “porridge” until it became a popular joke today.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สื่อที่เกี่ยวข้อง : ผัดกระเพรา ข้าวผัด ข้าวมันไก่ ผัดพริกแกง ราดหน้า ผัดซีอิ๊ว ส้มตำ พะแนง